VDSL

31% klientů su zvolilo optické připojení

Optické kabely přenáší internet pomocí světla. Jedná se o nejstabil- nější připojení v současnosti. Existují technologie FTTH (Fiber to the home), což je zavedení optického kabelu přímo do bytu, a díky tomu neztrácí svoji přenosovou rychlost nebo ETTH (Ethernet to the home), kde je optické vlákno zavedené do domu a po bytech se dále rozvádí ethernetovým, nebo-li síťovým kabelem.